top1
Wszechstronność i profesjonalizm

Naszą działalność prowadzimy w różnorodnych branżach, pomagając klientom zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego w realizacji ich aspiracji i celów. Rezultatem naszej pracy i zaangażowania są usługi i rozwiązania spełniające najwyższe standardy jakości i profesjonalizmu.  

Kim jesteśmy?

Gemicon Sp. z o.o. jest firmą konsultingową o zasięgu regionalnym, operującą przede wszystkim na terenie wschodniej Polski, która oferuje wysoko wyspecjalizowane usługi z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych Międzynarodowych Instytucji Finansowych.

 

Założyciele

Gemicon Sp. z o.o. powstała w 2003 r. Założycielami firmy są bracia Marek i Maciej Leszkowicz. Pierwszy z nich jest absolwentem Politechniki Białostockiej i w firmie pełni funkcję prezesa zarządu, a zarazem głównego konsultanta.

Od ponad 12 lat, czyli od początku dostępności funduszy UE w Polsce, jako niezależny doradca zajmuje się opracowywaniem dokumentów wymaganych przy realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz pożyczek IFI (Międzynarodowych Instytucji Finansowych).

Jeszcze przed założeniem firmy samodzielnie przygotował dokumenty wykorzystane w ponad 30 projektach, których beneficjentem była głównie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak też Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Urząd Miejski w Łomży oraz Urząd Miejski w Suwałkach.

 

W roku akademickim 2003/2004 był wykładowcą przedmiotu „Przepisy prawne w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych” w ramach Studiów Podyplomowych „Systemowe rozwiązania w drogownictwie”, organizowanych przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Maciej Leszkowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i w spółce pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce związanej z metodami oceny projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. W firmie zajmuje się przede wszystkim aspektami związanymi z analizą finansową i ekonomiczną. Do dziś wykonał kilkanaście studiów wykonalności.

Copyright 2006-2009, Gemicon Spółka z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone
O firmie     Nasze cele     Oferta     Współpraca     Referencje     Kontakt