Wybrane opracowania w perspektywie programowej 2007-2013

Studia wykonalności

Infrastruktura drogowa
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 Krypno-Tykocin - etap I (odcinek Krypno-Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn-Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 • Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany-Kuźnica-Bobrowniki (etap III) - Powiat Sokólski
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego-przebudowa dróg powiatowych nr 1714N,1732N, 1738N oraz skrzyżowania dróg o numerach 1738N i 1734N w powiecie giżyckim - Powiat Giżycki
 • Poprawa dostępności subregionu ełckiego - przebudowa dróg nr 1714N, 1859N (stary nr 302),1852N (stary nr 320) w powiecie ełckim - Powiat Ełcki
 • Przebudowa dróg powiatowych Nr 1905N i 1862N Przykopka-Płociczno-Oracze o łącznej długości 5682,30 mb - Powiat Ełcki
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1874N Prostki-Kopijki od km 2+929 do km 5+529 długości 2,6 km - Powiat Ełcki
 • Przebudowa drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny - do drogi krajowej Nr 19 - Powiat Białostocki
 • Przebudowa drogi gminnej Wasilków-Sochonie (ul. Przemysłowa) - Gmina Wasilków
 • Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra - Gmina Sidra
 • Integracja dróg gmin Korycin i Suchowola z siecią krajową i regionalną - Gmina Korycin
 • Modernizacja ciągu drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo-rekreacyjne przy zbiorniku wodnym Siemianówka - Stary Dwór - Gmina Narewka
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248B Dąbrowa Białostocka - Ostrowie - Gmina Dąbrowa Białostocka
 • Przebudowa drogi gminnej nr 108275B na odcinku Moskiewce-Kruhłe - Gmina Orla
 • Przebudowa drogi gminnej Wasilków-Sochonie (ul. Przemysłowa)
Projekty z dziedziny edukacji
 • Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie - Gmina Klukowo
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie z przeznaczeniem na klasy "0" - Gmina Wasilków
 • Nasze centrum informatyczno-językowe (wyposażenie szkół) - Gmina Pisz
 • Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce optymalizujące procesy kształcenia - Gmina Pisz
 • Rozszerzenie oferty WSWFiT w Białymstoku poprzez rozbudowę bazy dydaktyczno-sportowej- WSWFiT w Białymstoku
Projekty promocyjne
 • Promocja turystyki na terenie południwego Podlasia - zielonej krainy dobrych wiatrów - Gmina Narewka
 • Leśne Smaki - Pisz 2010 - Gmina Pisz
 • PISZ – promocja województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację Programu Zdrowego Sielskiego Życia - Gmina Pisz
Inne projekty infrastrukturalne
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze - Gmina Sidra
 • Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce - Powiat Sokólski
 • Przebudowa ul. Warszawskiej i Pl. Grunwaldzkiego w Giżycku (projekt rewitalizacyjny) - Powiat Giżycki
 • Budowa ośrodka turystyczno-rekreacyjnego na Starym Dworze nad zbiornikiem wodnym Siemianówka - Gmina Narewka
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu - Gmina Pisz

Wnioski w ramach działań wspierających przedsiębiorców
 • Wysoka jakość naszej pracy została doceniona przez znaczące  regionalne firmy, m.in. z branży budowlanej, produkcyjnej czy usługowej. Przygotowujemy również aplikacje dotyczące poważnych inwestycji w branży turystycznej
 • Wszyskie przygotowywane przez nas aplikacje w ramach RPOWP zakończyły się przyznaniem dofinansowania
 • Na życzenie opracowujemy wnioski kredytowe i biznes plany wymagane do uzyskania kredytów bankowych

Inne usługi

 • Wnioski aplikacyjne do projektów finansowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Wnioski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - projekty, dla których przygotowywaliśmy wnioski zajęły 1. miejsca w rankingu dróg powiatowych i gminnych w województwie podlaskim
 • Kompleksowe przygotowanie i obsługa projekt w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Copyright 2006-2009, Gemicon Spółka z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone
O firmie     Nasze cele     Oferta     Współpraca     Referencje     Kontakt